Smittevernregler og informasjon for deltakere på leir på Ognatun

 1. Alle FHI`s regler og anbefalinger gjelder på Ognatun
 2. Alle må være friske ved ankomst.
 3. Alle holder seg hjemme ved minste tegn til sykdom. Bli på rommet og gi beskjed til en leder om symptomene skulle opptre under leiren.
 4. Deltakerne anbefales å ankomme i egen transport.
 5. Ved ankomst praktiserer vi spriting av hender og hjertelig avstandshilsing.
 6. Toalettene utenfor matsalen er åpne, men deltakerne anbefales å benytte toalett på egne rom.
 7. Til enhver tid og anledning hold en meters avstand, vask hendene ofte og grundig. (kan ikke erstattes av sprit). Host i armkroken.
 8. Vask alltid hendene grundig før alle måltider.
 9. I møtesalen og matsalen har vi alle faste, egne plasser. Sjekk plasseringskart.
 10. Måltidene serveres med stående buffet, også her er det viktig med en meters avstand.
 11. Middagen blir øst opp av leirlederne og servert på tallerken fra serveringsbordet. Husk 1 meters mellom hver gjest.
 12. Ta kontakt dersom dere lurer på noe.

ImF Rogaland
tlf 51-793880
rogaland@imf.no