Smittevernregler og informasjon for deltakere på leir på Ognatun

Alle FHI`s regler og anbefalinger gjelder på Ognatun

  1. Alle må være friske ved ankomst.
  2. Alle holder seg hjemme ved minste tegn til sykdom. Bli på rommet og gi beskjed til en leder om symptomene skulle opptre under leiren.
  3. Deltakerne anbefales å ankomme i egen transport.
  4. Ved ankomst står dere ute, til dere blir vinket inn for å bli registret og få rom. Deretter praktiserer vi spriting av hender og hjertelig avstandshilsing.
  5. Toalettene utenfor matsalen er åpne, men deltakerne anbefales å benytte toalett på egne rom.
  6. Ingen må gå inn på andre sine rom.
  7. Til enhver tid og anledning hold en meters avstand, vask hendene ofte og grundig. (kan ikke erstattes av sprit). Host i armkroken.
  8. Ved gjentatte brudd på smittevernreglene blir vedkommende sendt hjem
  9. Før alle måltid: Alle må vaske hendene før dei går inn i matsal. Deretter må alle sprite seg før dei får utdelt mat.
  10. Måltidene serveres med stående buffet, også her er det viktig med en meters avstand.
  11. Middagen blir øst opp av leirlederne og servert på tallerken fra serveringsbordet. Husk 1 meters mellom hver gjest.
  12. I snopekiosken blir det aldersinndelt kø.
  13. Leirfesten må foregå med coronavennlige leker.
  14. Ved gjentatte brudd på smittevernreglene blir vedkommende sendt hjem.
  15. Ta kontakt dersom dere lurer på noe.

ImF Rogaland
tlf 51-793880
rogaland@imf.no