Mannsweekenden 2020 blir 17.-19. januar på Ognatun. Ole Magnus Breivoll blir taler.

Damehelg 2020 blir 24.-26. januar på Ognatun

Kvinneweekend 2020 blir 6.-8.mars på Ognatun

Seniorleir 2020 blir mest sannsynlig  8.-11. juni på Ognatun.