Vi arrangerte lagsleir på Ognatun.  ImF Ung Rogaland stiller med leirsjef.  Lagene har lagsledere og foreldre med som ledere for leiren. Dette var knallkjekt! For oss i ImF Ung Rogaland har dette vært et skritt inn i noe nytt og spennende.

Vi ser på dette som en mulighet som Gud har lagt foran oss og som det bare var for oss å gå inn i. Flere lag har kontaktet oss og spurt om vi kan ha leir for deres barnelag. Vi har nå hatt 6 slike leirer, og opplever at det veldig meningsfylt. Det har ført til at vi omorganiserer noen av leirene våre fremover. I 2021 har vi nå satt av 12 helger på Ognatun.  Vi kan ikke ha lagsleir alle disse helgene, men dere får disse datoene til å velge mellom.

Lagsledere har større påvirkningskraft på barna enn det vi har som har leir for de små 1-3 ganger i året. Vi ser frem til et tettere fellesskap med «Barnelags-barn». Vi gleder oss også til å samarbeide med lagsledere som står i det viktige barnearbeidet uke etter uke og møte foreldrene som sender barna på barnelag.

Vil noen reise på leir sammen med andre lag fra forsamlingen sin eller fra samme sted? Eller er det et lag som ønsker å reise på leir og møte andre lag fra ulike steder, er dere velkommen til å ta kontakt. Vi kan hjelpe dere med å sette sammen en leir med lag fra andre steder som også vil på leir slik at det blir flere på leiren.

Ognatun og leirene våre har Awana-preg. Undervisningen vi kommer til å bruke på leirene blir laga av Bjarte Vesetvik og Trond Pundsnes som er ansatt i Awana Norge. Vi legger opp til gruppesamlinger i etterkant av bibeltimene der vi vil gi praktisk hjelp til å følge Jesus i hverdagen. Lederne får da mulighet til å bli bedre kjent med barna, bygge relasjoner, lære dem bibelvers utenat og ikke minst at de sammen ber for og med hverandre. Barna vil få med seg materiell som kan være til hjelp og oppmuntring for foreldre til å praktisere tro i hjemmet. Vi har malt opp en stor Awana-sirkel ute. (som brukes til spennende Awana-aktiviteter) Det blir mye lek og kos med nye konkurranser og kjekke aktiviteter på disse leirene.

Ta kontakt dersom dere kan tenke dere å reservere en helg.
ImF Rogaland
tlf: 51793880
Kontortid: 9.00-15.00

Datoene for lagsleir i 2021 er:

LEIR DATO
Lagsleir 1 5.-7. febr.-21
Lagsleir 2 12.-14. febr.-21
Lagsleir 3 19.-21. febr.21
Lagsleir 4 19.-21. mars-21
Lagsleir 5 4.-6. juni-21
Lagsleir 6 11.-13. juni-21
Lagsleir 7 18.-20. juni-21
Lagsleir 8 10.-12. sept.-21
Lagsleir 9 1.-3. okt.-21
Lagsleir 10 19.-21. nov.-21
Lagsleir 11 26.-28. nov.-21
Lagsleir 12 10.-12. des. -21

Frist for reservert leir for 2021 er 1. sept.-20