Lye-leir på Ognatun

Mer informasjon kommer når det nærmer seg.

Ved spørsmål ring: 
ImF Rogaland
tlf: 51793880
Kontortid: 9.00-15.00