Påskeleir      5.-7. kl.          1.-3. april 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: 1130/1330kr
medlem/ikke medlem
(inkludert 100 kr i hobbyaktiviteter)

Avmelding
Hvis du vil melde deg av leiren, vil vi ha beskjed senest to uker før leiren. Får vi avmelding senere må det betales kr.100,- i avmeldingsgebyr. Ved avmelding dagen før eller ikke fremmøtt må hele leiren betales. Ved sykdom blir beløpet refundert mot skriftlig melding med kontonummer.

Ved spørsmål ring:
ImF Rogaland
tlf: 51793880
Kontortid: 9.00-15.00

PS! Dersom du ikke har mulighet til å betale for at barnet ditt skal få reise på leir, ber vi deg ta kontakt med oss på kontoret