Tenleir  er flyttet til 30.okt-1. nov.

8. kl.-3.vid

Pris:
1135/1335 kr. pr. barn
Medlem/ikke medlem

Aktiviteter kr:

Prisøkning
Pr. dags dato har deltakeravgiften på leir dekket utgiftene for opphold og mat på Ognatun samt en liten sum til administrasjonsgebyr. Vi er 6 ansatte i barne- og ungdomsavdeligen som blant annet har som oppgave å planlegge, gjennomføre, forbedre leirene våre og drive med ledertrening. Det administrasjonsgebyret vi til nå har tatt har ikke dekket alle utgiftene vi har for å kunne gjennomføre leiren. Det gjør det fortsatt ikke. Dette er hovudgrunnen til av øker prisene på vårer leirer. I tillegg har vi nå også innført fruktservering på leirene våre.

Vil du bidra til at leirene våre kan gå i en nullgang, takker vi ja til et ekstra bidrag.
ImF Rogaland sitt konto nr er: 8220 02 80101
Vipps nr vår er: #21841
Merk betalingen med “leirarbeidet”

NY PÅMELDINGSMETODE!

Fra og med 1. januar 2020 tar vi i bruk ny nettløsning for påmelding. Her kan du melde deg på og betale for leiren samtidig. Du kan også velge å få tilsendt giro. Da vil du samtidig få bekreftelse på om du har fått plass på leiren.

Med denne påmeldingsmetoden er det ”første mann til mølla” som gjelder.

Avmelding
Hvis du vil melde deg av leiren, vil vi ha beskjed senest to uker før leiren. Får vi avmelding senere må det betales kr.100,- i avmeldingsgebyr. Ved avmelding dagen før eller ikke fremmøtt må hele leiren betales. Ved sykdom blir beløpet refundert.

Informasjon om smittevernregler finner du her!

Ved spørsmål ring:
ImF Rogaland
tlf: 51793880
Kontortid: 9.00-15.00

PS! Dersom du ikke har mulighet til å betale for at barnet ditt skal få reise på leir, ber vi deg ta kontakt med oss på kontoret

Påmeldingen stenger 16. okt. kl. 23.00