Her kan du lese siste nummer av Siste Indre: siste indre 3-2020


Egil Vigdel, leder i kretsstyre                                              Odd Narve Grude, formann i Ognatunstyret

Utfordrande økonomi og vilje til å tenke nytt

Eit samla årsmøte sa ja til å gå inn i ein forpliktande prosess saman med ImF sentralt og dei andre kretsane, der ein dei neste tre åra skal finne fram til ein mest mogleg tenleg organisasjon og struktur for å nå ut med misjonsoppdraget.

Av Terje Slettebø

Tysdag 08. sept. var 52 utsendingar samla på Ognatun til årsmøte for Imf-Rogaland. Møtet var utsett frå april på grunn av Koronasituasjonen. Det fungerte så godt å samlast på ein kvardagskveld i staden for på ein laurdag som har vore tradisjon i alle år at styret vart bedt om å vurdere dette som fast ordning.

Underskot
Den økonomiske situasjonen i kretsen var også sentral i årsmøte. Rekneskapen som var lagt fram for 2019 viste eit underskot på 444 000. Rekneskapen viser også at det er testamentariske gåver som har redda økonomien fleire år for kretsen. Med denne bakgrunn fekk kretsstyret tilslutning til eit arbeid der ein vil gå i dialog med både lokallag, kontaktpersonar og forsamlingar i ImF-Rogaland for å utfordre til å vera med og ta ansvar for kretsen sitt arbeid gjennom å bidra økonomisk. Styret vil og ha fokus på fast gjevateneste og vil mellom anna utfordre alle faste gjevarar til å auke sitt månadsbeløp med 50 kr.

Tydeleg og frimodig
Det var ein klar stemning i årsmøte for at ein måtte ha fokus på å auke inntektene og ikkje redusere aktiviteten. Det vart også understreka at ein må både vera tydeleg og frimodig på kva arbeid ImF-Rogaland driv og skapa engasjement for arbeidet. Det vart også uttrykt i årsmøte at ein også i misjonsarbeidet må sjå på om arbeidet kan effektiviserast.

Tenleg struktur
Desse økonomiske utfordringane er eit viktig bakteppe for den prosessen som ImF-Rogaland nå forplikte seg til å gå for å finne ein mest mogleg tenleg organisasjon og struktur. Årsmøte valte ei gruppe på 7 personar som særleg skal arbeida med dette. Desse er ledar av kretsstyret Egil Vigdel, kretsledar Torgeir Lauvås, leder for Imf-Ung Rogaland Anne Berit Aarsland, Svein Ove Særsten, Fredheim, Laila Mong, Egersund Indremisjon, Svein Arne Fasseland, Bedehuskirken og Maria Hauge, Bore Bedehusforsamling.

Ognatun
Formann i Ognatunstyret, Odd Narve Grude, orienterte om eit godt arbeidsår på Ognatun i 2019 der drifta var i balanse. Han retta ein særskild takk til alle som var med på dugnad og dei tilsette. Han framheva også godt samarbeid med hå kommune og gode kommunale støtteordningar.
Men 2020 hadde så langt vore eit krevjande år for Ognatun med så godt som ingen aktivitet frå mars til juli. Nå var aktivitet i ferd med å ta seg opp igjen og Grude var takknemleg for at Ognatun hadde økonomisk grunnlag for å koma gjennom ein slik knekk.

Nytt kretsstyre
På årsmøte vart det valt inn 4 medlemmar til kretsstyret. Etter valet er styret slik samansett: Egil Vigdel, Ræge,  Edel Refve Hauge, Klepp stasjon, Tarald Gudmestad, Høyland, Geir Inge Byberg, Bore, (attval), Sofie Braut, Hognestad,(ny) Kari Helen Garheim, (ny) Klepp stasjon, Reidar Røyland, Sandnes(ny) og Inger Klungland Tynning, Orstad (1. vara)

Samtale
Under open post vart det understreka at vi må oppmuntra kvarandre og at vi må sjå moglegheitane, og ikkje alt som er vanskeleg på grunn av kornanedstenging. Årsmøte vart minna om at ein blir aldri for gammmal til å be og ordet «Herren skal strida for dykk, og de skal vera stille» 2 Mos 14.14, vart også trekt fram.
I samtalen vart det også sett fokus på Mentornettverket,  Ungleder trening Norge, og at det er fint å samarbeida med andre organisasjonar om ulike tiltak.

Vi får mange henvendelser til kontoret i forhold til smittevern og det å staret opp igjen forsamlingsarbeid. Alle ønsker å ta regjeringens tiltak på alvor, men det løses på litt ulike måter. Vi har lyst å dele glimt fra to lokale måter å løse dette på fra to av våre større forsamlinger.

 

ImF-Nor-forsamlingen på Nærbø starter sine storsamlinger søndag 16.august på Nærbø bedehus kl 11.00. Storsamlingene, som forsamlingen har regelmessig hver andre søndag, vil være annerledes enn vanlig. Samlingene vil rette seg mot barna og vil vare fra 11.00-11.45.  Voksne følger sine barn som trenger det. Barna går i sine aldersinndelte Awanagrupper i tre ulike rom, og smittevernregler med hånddesinfeksjon, oppmøtelister og avstand vil bli praktisert. Under selve samlingene sitter barna i salen mens alt undervisning, sang og coronavennlige leker foregår fra scenen. Barna blir ikke tatt opp på scenen ved lek.

 

For å gi forkynnelse, fellesskap og undervisning retta mot voksne vil det på kvelden samme søndager bli samling for de voksne kl 19.30, men da med påmelding.

 

ImF Sandnes på Fredheim Arena vil fra 6.september og ut året holde barnegudstjenester annenhver søndag. Disse starter klokka 11.00 og begynner med en fellessamling i møtesalen der barn blir invitert til å ha med en voksen hver. Da blir det felles andakt og sang for alle aldersgrupper fra scenen. Verter vil hjelpe til at barn og voksne setter seg med meters-avstand og bruker god håndhygiene. Etter denne samlingen, som vil vare ca 30 minutter, går barna til sine faste smågrupper i ulike rom sammen med sin leder. Awana er alltid nøye med å understreke viktigheten av relasjonen mellom barn og ledere i smågruppene, derfor ser Fredheim det som viktig å holde på disse.

 

De voksne som følger barna til disse barnegudstjenestene blir invitert til å sitte med god avstand i den romslige foajeen på Fredheim mens barna er i smågruppene. Da vil foreldrene få en enkel servering og gjerne også litt input og oppmuntring til trosliv i hjem og familie.

 

En gang hver måned blir det G1-gudstjeneste (med voksne som målgruppe) på kvelden samme dag som det har vært barnegudstjeneste. Det blir også G1-gudtsjenester, uten Awanatilbud, de to andre søndagene hver måned da det ikke er barnegudstjenester.

 

Smittevernhensyn er viktige. Vi vil at alle våre forsamlinger bidrar til å bidra for å stoppe smitte så langt det står til oss. Derfor er det viktig å følge tiltakene regjeringen innfører. Kontakt gjerne oss på kretskontoret hvis du har spørsmål om hvordan dere kan gjøre det lokalt hos dere! Vår mailadresse er rogaland@imf.no

Vi vet at det fra ImFs forbundskontor snart vil sendes ut mer informasjon til våre lag og foreninger om smitteverntiltak med tanke på lokalt arbeid i denne situasjonen.

 

Her kan du lese mer om konferansen: https://leder-konferanse.no/

Leirstedet har 22 firemannsrom, 2 tremannsrom (tilrettelagt for rullestol), 7 dobbeltrom (med høyere standard), 4 leiligheter for 4-6 personer og 1 hytte for 8 personer. Alle disse rom og boenheter har eget bad med dusj og toalett. Det er mulig å leie sengetøy/håndklær og også få oppreidd seng om ønskelig, eller dette tas med hjemmefra. I tillegg er det muligheter for å campe med campingvogn og bobil. Campinggjester kan velge å bruke egne sanitærfasiliteter, eller bestille eget bad på Ognatun. De velger også selv om de vil kjøpe måltider hos oss og koble seg til strøm. Ognatun har stor, moderne matsal der vi kan servere mange gjester samtidig og forholde oss til de nødvendige smitteverntiltak.

Måltider:
Bestill middag her!
Middagbestillingen må komme innen kl. 10.00 den dagen du vil spise!
På feriedagene på Ognatun vil vi servere frokost fra klokka 08.30 – 09.30 fra onsdag til søndag. Middag vil bli servert klokka 18.00 Søndag blir det middag 12.30. Det er også mulig å smøre niste, gi i så fall beskjed om det før kl 18.00 kvelden før. Hvert rom / boenhet får et eget bord i matsalen. Frokost er inkludert i overnattingsprisen, mens nistepakker og middag kommer i tillegg.

Møter:
Meld deg på møte her!
Hver kveld fra tirsdag 4. til lørdag 8. august vil vi holde familiemøte klokka 19.30 og en bibeltime klokka 21.00. Søndag blir det formiddagsmøte klokka 11.00. På disse samlingene vil vi forholde oss til de gjeldende smitteverntiltak. Det er ImF Rogalands egne ansatte som vil lede og forkynne på møtene. Det blir tatt opp kollekt på møtene til ImF Rogaland. Basar på lørdagskvelden!

På feriedagene er det gjestene selv som legger opp sine egne dager og aktiviteter.
Vi vil lage god informasjon om spennende steder og opplevelser i nærområdet og i regionen som passer både for store og små. Vi kan nevne de nydelige sandstrender i gåavstand til Ognatun, golfbane rett ved leirplassen, spennende tuneller og festningsanlegg i Sirevåg, familievennlige Jærgården på Nærbø eller Kongeparken på Ålgård. Ellers finnes mange flotte turstier langs strender, heiområder eller i skog og på fjell. Sjarmerende Egersund ligger ikke langt unna, og det er lett å nå både Sogndalsstrand, Knudaheiå, Steinkjerringa, Hå gamle prestegard, Preikestolen, Kjerag og Månafossen på dagsturer. Fra Ogna togstasjon kan du ta toget rett til Bryne, Sandnes, Stavanger eller Egersund sentrum for en fin spasertur i byen. På Ognatun har vi fotballbane, tennisbane, sandvolleyballbane, kanoer, trøbåter og en fin badeplass. Alle som bruker vårt utstyr må være behjelpelige med vasking av dette etter bruk.

Ognatun vil ha bemannet resepsjon på tirsdag fra 14.00 til 22.00 og fra 08.00 til 15.00 (onsdag til søndag), og fra 17.00 til 22.00 (onsdag til lørdag) I resepsjonen selger vi is, brus, litt snop, godt til kaffien og er behjelpelige med tips til turer og aktiviteter. Kaffe og vann vil være gratis tilgjengelig i resepsjonens åpningstider. Vi har mikrobølgeovn og vannkoker i resepsjonens åpningstider. Innsjekking skjer fra klokka 14.00 – 15.00, eller etter 17.00 på ankomstdagen. Utsjekk skjer før klokka 10.30 på avreisedagen (utenom søndag da utsjekk kan skje seinest 13.30)

Salongen vår vil være tilgjengelig som oppholdssted fra 08.00 til 23.00 og være romslig møblert og utstyrt med nødvendige rengjøringsmidler for å legge til rette for godt smittevern.

Smittevern:
Våre gjester må selv være med og utføre enkle tiltak for smittevern, holde nødvendig avstand, ha gode hygienetiltak og være friske ved ankomst / måtte forholde seg til isolasjonstiltak ved mistanke om smitte. Det er også forventa at de voksne i hver familie / boenhet har ansvar for å informere / lære opp og se til at alle i sin enhet forholder seg til de nødvendige tiltak for smittevern. Vi vil legge til rette for nødvendig utstyr, møblering i fellesareal og ha nødvendige rengjøringsmidler tilgjengelig som såpe, vann og håndsprit.

Priser:
Gjestepris pr døgn inkl frokost: (Sluttrengjøring er inkl i prisen)

Voksne inkl. frokost: 550
Ungdommer (13-19) inkl. frokost 450
Barn (4-12) inkl. frokost 350
Barn (0-3) gratis
Maks familiepris (overnatting & frokost) for hele oppholdet: 10 000 kr

Tillegg for leilighet 400 kr / døgn (kommer evt i tillegg til makspris) Tillegg for dobbeltrom med høyere standard: 200 kr / døgn
Tillegg for enkeltrom 220 kr /døgn

Camping:
250 kr /døgn. Strøm 50 kr / døgn. Leie av eget bad 200 kr /døgn.

Måltider:
Bestill middag her!
Middagbestillingen må komme innen kl. 10.00 den dagen du vil spise!
Middag / frokost / nistepakke (smøres selv under frokost)
Voksne: 150 / 100 / 75
Ungdommer (13-19) 100 / 80 / 60
Barn (4-12) 80 / 60 / 50
Barn (0-3) gratis
Maks familiepris for nistepakker til alle: 300 kr Ta gjerne med termos og få gratis kaffe på denne når dere kjøper nistepakker.

Velkommen til feriedager på nydelige Ognatun.

PÅMELDING HER

Ny medarbeidar!

Ognatun treng ny medarbeidar i deltidsstilling. Arbeidsoppgåvene vil vera på kjøkken og vask. Ein må forvente ein del helgearbeid. Ognatun kan tilby eit hyggeleg og positivt arbeidsmiljø. Er du interessert, ta kontakt for meir informasjon med avdelingsleiar Tove Braut på tlf. 951 00 842 eller e-post t.braut@imf.no.

 

Vil du lese siste utgave av kretsbladet til ImF Rogaland, klikk på denne linken: siste indre 2-2020B