Etter at regjerningen fra tirsdag 23. februar letter på reglene for arrangement, var ImF-ledere sentralt og lokalt samlet fredag kveld (19. feb) til digitalt møte for å kunne gå ut med et oppdatert råd til lag og foreninger. Dette er hovedpunktene:

 1. 100 personer tilhørende samme kommune kan være deltakere i innendørs arrangement med faste tilviste sitteplasser. De som arrangerer, kommer i tillegg.
 2. Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand.
 3. Kravet til avstand er 1 meter, og det anbefales 2 meter om det er fellessang. Dette kan bety at en ikke får plass til 100 likevel.
 4. Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør fortsatt utsettes eller avlyses.
 5. For organiserte aktiviteter i målgruppen under 20 år er det fortsatt ingen begrensning på antall dersom en kan overholde avstand og andre smitteverntiltak.
 6. Husk å sjekke hva som gjelder i din kommune, for det kan være strengere!

– Fra ImFs side vil vi dermed bare oppmuntre til å åpne opp for å samles igjen fra tirsdag 23. februar av, heter det i det oppdaterte rådet fra ImF-ledelsen.

Her er link til hele saken og mer bakgrunnsstoff på Sambåndet.no: Åpner for 100 på bedehuset « Sambåndet (sambaandet.no)

Velkommen til å bli med på digital samling med fokus på forbønn. Her er link til samlingen: https://zoom.us/j/95858569862

«Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.» Våre barnelag kan altså gjenoppta normal aktivitet. Det samme gjelder ungdomslag, avgrenset til de under 20 år.

Det kan her være lurt å ha klart for seg hva som er faste fritidsaktiviteter og hva som er arrangement. For fritidsaktiviteter fra og med 20 år, samt alle arrangementer, gjelder samme begrensning i antall som før, altså 10 personer pluss de som arrangerer (unntak er 200 i lokaler med fastmonterte stoler og 50 i begravelser). Vårt tidligere råd om generelt å utsette/avlyse arrangement til og med 18.januar videreføres ikke. Det vil si at dere lokalt må vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre møter og samlinger, og uansett må følgende overholdes:

 • Deltakerne holder minst 1 meter avstand, og andre råd og anbefalinger om smittevern overholdes.
 • Arrangementet skjer på offentlig sted, for eksempel i et forsamlingslokale, på en skole, i organisasjonens egne lokaler eller utendørs.
 • Organisasjonen er ansvarlig arrangør, noe som betyr at den har oversikt over hvem som er til stede, iverksetter tiltak som sørger for at syke ikke deltar, følger relevante standarder om smittevern og sørger for at rådene om avstand og smittevern følges.

Vær oppmerksom på at en skal avgrense deltagelse i aktiviteter og arrangement over kommunegrensene, og det kan være strengere regler innad i en kommune, så det er fortsatt viktig å holde seg oppdatert på hva kommunen legger ut på sine nettsider.

Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke. Det betyr at vi igjen kan ha inntil 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen, men alle bør fortsatt begrense sosial kontakt. Dette gir en viss mulighet til å samles privat for fellesskap, bibellesning og bønn.

Disse rådene er koordinert med ledelsen i NLM og Normisjon medio januar, men vi vil fra ImFs side videreføre disse rådene utover i februar også til det evt. måtte komme endringer.

Digitale tilbud

Vi registrerer med glede at det er stadig flere digitale tilbud fra ImF-forsamlinger, ikke minst for barn. Selv om det nå er åpning for fritidsaktiviteter for barn og unge, er det fortsatt strenge tiltak for gudstjenester og møter, og dermed vanskelig for barnesamlinger i forbindelse med dette. Vi gjentar derfor oppfordringen om å vise initiativ og kreativitet for å gi tilbud til barn og unge.

 «Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden. Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. For vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. 10 La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk» (Galaterbrevet 6:8-10)

ImF Rogaland har, på grunn av Covid-19-pandemien og av smittevernhensyn, avlyst mannsweekend, damehelg, kvinneweekend og alle barne – og ungdomsleirer vi skulle hatt på Ognatun fra til påske.

Straume/Lauvås den 19.01.2021

Regjeringen oppdaterte i går, 18.januar, gjeldende regler og anbefalinger angående smittevern i forbindelse med pandemien. Statsministeren uttalte: «Selv om tiltakene ser ut til å virke, og smittetallene har gått noe ned, er situasjonen fremdeles usikker.  (…) Derfor viderefører vi strenge nasjonale tiltak …»

Men det er positive nyheter, og den viktigste er denne: «Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktivitetenVåre barnelag kan altså gjenoppta normal aktivitet. Det samme gjelder ungdomslag, avgrenset til de under 20 år.

Det kan her være lurt å ha klart for seg hva som er faste fritidsaktiviteter og hva som er arrangement. For fritidsaktiviteter fra og med 20 år, samt alle arrangementer, gjelder samme begrensning i antall som før, altså 10 personer pluss de som arrangerer (unntak er 200 i lokaler med fastmonterte stoler og 50 i begravelser). Vårt forrige råd om generelt å utsette/avlyse arrangement til og med 18.januar videreføres ikke. Det vil si at dere lokalt må vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre møter og samlinger, og uansett må følgende overholdes:

 • Deltakerne holder minst 1 meter avstand, og andre råd og anbefalinger om smittevern overholdes.
 • Arrangementet skjer på offentlig sted, for eksempel i et forsamlingslokale, på en skole, i organisasjonens egne lokaler eller utendørs.
 • Organisasjonen er ansvarlig arrangør, noe som betyr at den har oversikt over hvem som er til stede, iverksetter tiltak som sørger for at syke ikke deltar, følger relevante standarder om smittevern og sørger for at rådene om avstand og smittevern følges.

Vær oppmerksom på at en skal avgrense deltagelse i aktiviteter og arrangement over kommunegrensene, og det kan være strengere regler innad i en kommune, så det er fortsatt viktig å holde seg oppdatert på hva kommunen legger ut på sine nettsider.

Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke. Det betyr at vi igjen kan ha inntil 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen, men alle bør fortsatt begrense sosial kontakt. Dette gir en viss mulighet til å samles privat for fellesskap, bibellesning og bønn.

Disse rådene er koordinert med ledelsen i NLM og Normisjon. Vi har ikke sett noen bestemt varighet for nåværende regler fra regjeringen, men Frivillighet Norge skriver 1.februar.

Så har vi også nylig sett følgende fra statsråd Ropstad: «Regjeringen vil sende et oppdrag til Helsedirektoratet for å vurdere om krav til fastmonterte seter for å ha inntil 200 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser». Det gir et visst håp for dere med bedehus store nok til å romme 200 personer med god nok avstand.

Digitale tilbud

Vi registrerer med glede at det er stadig flere digitale tilbud fra ImF-forsamlinger, ikke minst for barn. Selv om det nå er åpning for fritidsaktiviteter for barn og unge, er det fortsatt strenge tiltak for gudstjenester og møter, og dermed vanskelig for barnesamlinger i forbindelse med dette. Vi gjentar derfor oppfordringen om å vise initiativ og kreativitet for å gi tilbud til barn og unge.

 

 «Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden. Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. For vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. 10 La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk» (Galaterbrevet 6:8-10)

 

Vennlig hilsen

 

Erik Furnes, generalsekretær for ImF                                  Torgeir Lauvås, kretsleder ImF Rogaland

 

Lenke fra regjeringen:  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm-18.1/id2828908/

 

Råd fra ImF og ImF Rogaland av 4.januar 2021 angående møtevirksomhet

Vi hilser alle våre misjonsvenner et godt nytt år, og i og med at vaksinasjon av befolkningen har startet, er det grunnlag for optimisme med tanke på normalisering av møtevirksomheten i forsamlinger og lag. Imidlertid har regjeringen kommet med nye forskrifter av 3.januar, gjeldende fram til 18.januar. Etter at det slås fast at maksimalt fem personer kan samles i private sammenkomster utenfor eget hjem, nevner det nye regelverket følgende: «Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.» Så føyes det til: «De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses» (våre uthevinger).  Noe er altså regler og noe er anbefalinger/råd.

Møtevirksomhet i ImF

Ut fra de signaler som er gitt, anbefaler vi at alle fysiske møter/samlinger i ImF innstilles fram til 18. januar, og oppfordrer alle til å gjøre disse møtene digitale dersom det er mulig. Selv om det åpnes for muligheten for å samle inntil ti personer på livssynssamlinger, anbefaler regjeringen at disse utsettes eller avlyses da disse ikke vil være i tråd med nasjonale anbefalinger. Vi anbefaler derfor det samme i ImF. Vi vil komme med oppdatert råd før utgangen av perioden. I tilfeller der en har planlagt å bruke talere/ressurser fra kretsen eller ImF sentralt, bør en prøve å utsette arrangement, ikke avlyse.

Barn og unge rammes hardest, og vi oppfordrer derfor særlig til gjennomtenkning og kreativitet for å lage digitale tilbud for disse. Lovverket nevner at «ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer, skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede». Det bør derfor ligge godt til rette for opptak/sending av digitale samlinger i forsvarlige rammer. Hver fredag formiddag vil sambåndet.no ha en oppdatert liste over åpne digitale samlinger i helgen, etter innspill fra kretsene.

Hjemmekontor

Vi anbefaler at alle ansatte som har mulighet for det, skal ha hjemmekontor frem til 18. januar. Arbeidsrelaterte møter som avdelingsmøter og lignende, avvikles digitalt.  Nødvendige unntak fra å ha hjemmekontor avklares med nærmeste leder. En del av våre ansatte vil få varsel om permittering nå, i tilfelle nåværende situasjon skulle få varighet utover 18.januar.

Disse rådene er koordinert med ledelsen i NLM og Normisjon.

Ellers …

… nevner vi at digitale plattformer som Messenger, Teams, Zoom, etc, lett kan benyttes for å pleie kontakt, ha smågrupper, ha felles bibellesning, ha sjelesorg/veiledning/mentorsamtaler, bønnemøter, osv. Det går også godt an å gå turer sammen. Mulighetene er fortsatt mange. Som det står i sangen: «Kjærlighet oppfinnsom gjør, Gud vil åpne deg en dør.» (Sangboken nr 719).

 

Vennlig hilsen

 

Erik Furnes, generalsekretær for ImF                     Torgeir Lauvås, kretsleder ImF Rogaland

 

Lenke fra regjeringen:

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/

 

Lenke fra Lovdata:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

Her kan du laste ned råd fra ImF og ImF Rogaland etter de nye tiltakene som gjelder fram til 18 januar 2021:

COVID19 – Råd fra ImF og kretsene av 03-01-2021

På grunn av smittevernstiltak er dessverre mannsweekenden 2021 avlyst

Her kan du laste ned hele programmet: Mannsweekend program 2021

Trekningsliste HJULEMESSA ImF-Rogaland 2020
Hovudtrekning

1.Gev.         Ingebjørg Torsås Vold, TV
2. Gev.        Rakel Vagle, Kenwood Chef
3.Gev.         Klara Lauvås, Gavekort Bohus
4.Gev.         Tor Jarle Ueland, Maleri
5.Gev.         Turid Marie Røysland Fitjar, Point Pro støvsuger
6.Gev.         Familien. Lars Alme, Hardangerbestikk
7.Gev.         Grete Sæther Kallestad, Cepter Gam. Hodetlf.
8.Gev.         Signe og Jarle Waldeland, Braven Speaker Grå
9.Gev.         Jostein Gabrielsen, Lego City
10.Gev.       Oddrun Helgøy Fuglestad, Dukke med klede
11.Gev.       Anne og John Petter Nygård, Lego Friends
12.Gev.       Leiv Laksesvela, Point pro håndstøvsuger
13.Gev.       Jostein Egeland, Gavekort Power
14.Gev.       Marit Melhus, Cepter gaming hodetelefon
15.Gev.       Irene og Terje Skårland, Hengekøye
16.Gev.       Arne Bjørn Hetland, Hengekøye
17.Gev.       Leiv Laksesvela, Senz riskoker
18.Gev.       Tone Waldeland, Senz riskoker
19.Gev.       Frøydis Fitje Aarsland, Hengekøye
20.Gev.       Erik T. Skretting, Headsett
21.Gev.       Anlaug Gudmestad Næsheim, Hengekøye
22.Gev.       Reidun og Egil Aarsland, Hengekøye
23.Gev.       Hege Håvarstein, Hengekøye
24.Gev.       Borgny og Per Åge Skretting, Skrutrekker
25.Gev.       Kari Engedal Stokka, Braven Speaker Mini

Gourmetbasar:
1. Gev.      3-retters middag for 12. personar, Ester Lauvås
2. Gev.      Gavekort Vigrestad konditori, Irene Eiken Reilstad
3. Gev.      Gavekort Pizzabakeren, Irene Eiken Reilstad

På hovudtrekninga vart det seldt lodd for 164 000 kr og på Gourmetbasaren 24 000 kr.
Under dei ulike sal gjennom messedagane vart det selt for om lag 77 000 kr.
Dette gjev eit brutto resultat for Hjulemessa 2020 på om lag kr 265 000.

Hjarteleg takk til alle som på ein eller annan måte har bidratt til dette flotte resultatet!

Kom på DIN lokale hjulemesse:
Vigrestad misjonshus: https://fb.me/e/RrTL2lDj
Nærbø bedehus: https://fb.me/e/Xo5Rphlp
Fredheim, Sandnes: https://fb.me/e/eMtl4s382