Trykk på linken under og last ned fullstendig sakliste til årsmøtet 2019:

ÅRSMØTE IMF ROGALAND 2019

Hva trenger en lokalforsamling eller et indremisjonslag ImF Rogaland til i dag? Hva bidrar ImF som helhet til i indremisjonsarbeidet der du bor? Og, – hva skal disse leddene i organisasjonen gi av hjelp og kompetanse til det lokale arbeidet i årene som kommer? Disse spørsmålene, og flere til som handler om økonomi og organisering, er stilt i forkant av vårt kretsårsmøte i april. Det er vår jobb og se framover for å ruste oss for tiden som kommer. Dette vil vi gjøre både i bønn og i samtaler for at Gud skal få lede oss til å fullføre vårt oppdrag med å gi Guds Ord til våre naboer og medmennesker. Ta gjerne en prat med andre på ditt hjemsted om hva du tenker er viktig for å rigge kretsen og hele organisasjonen vår for nye tider. Kan vi drive arbeidet smartere?

Vi har i år fått med oss både gruppa Justified, som synger kristen country/rock, og jentegruppa Seven på Sammen-helga på Ognatun. I tillegg til at Gunnar Ferstad og Lise Marie Thuastad Litlabø blir med og forkynner for store og små, blir det veldig bra tilbud til både ungdommer, barn, familier og voksne denne helga. Vi håper også at mange vil overnatte på Ognatun!

ImF oppretta i 2009 sitt eget trossamfunn. Det er altså 10 år siden vi oppretta dette. Det er ikke veldig mange medlemmer, men ImF ønsket at kristne som ikke finner det naturlig å være medlem i andre trossamfunn skal ha et alternativ i vår sammenheng. For vår bevegelse har det alltid vært viktigst å utfordre til tro og et personlig forhold til Jesus.

Ønsker du å bli medlem, må du først melde deg ut der du er medlem nå. Årsaken til at det er viktig, er at vi i Norge har en økonomisk støtteordning til alle registrerte trossamfunn og myndighetene må derfor ha ryddighet i meldemslistene slik at de vet hvilket trossamfunn som skal få støtte for hver og en av oss. Er du ikke medlem noe sted, bevilger heller ikke det offentlige noen utbetaling for deg til noe trossamfunn.

ImF Tro tilbyr vielse etter bibelens syn på ekteskapet. Når det gjelder dåp og begravelse er det slik at lokalforsamligene våre i samarbeid med  oss i ImF Rogaland vil tilby dette rundt om i lokale forsamlinger/fellesskap i kretsen. Vi tilbyr også konfirmasjon noen steder, men er i dialog om å tilby dette flere steder.

Vil du vite mer om ImF Tro, klikk her

11.-13. januar var litt over 30 menn på mannsweekend på Ognatun. Ola Honningdal Grytten talte over temaet “Modige menn” og hadde i tillegg et foredrag om Norges mest undervuderte mann, Hans Nilsen Hauge. God mat, curling (bildet), god tid til samtaler og nye vennskap var viktige ingredienser i helga. På leiren ble det også tid til at vi mennene ba sammen og ba for hverandre.

Lørdag 6. april blir det konsert med det kristne country & rock-bandet Justified kl 19.00 på Ognatun. Gled dere!

Barn og familiar i sentrum

Eit godt og variert opplegg for barn og familiar prega ImF-Rogaland si «Saman-helg» (årsmøtehelg) på Ognatun 20.-22. april. Men inn i opplegget var det også funne plass til årsmøte der 70 utsendingar møtte fram, dette er 10 meir enn i fjor.

Den viktigaste saka på årsmøte til ImF-Rogaland var revisjon av lovene der ein nå opna for at ei kvinne kan vera leiar av kretsstyret. Samtidig held indremisjonen fast på at her er ei lære og hyrdeteneste som berre er for menn. Difor vedtok ein i revisjonen av lovene på årsmøte at kretsstyret skal utnemne 3 menn til å sitja i Lære og hyrderådet til ImF-Rogaland. Det var stort fleirtal for lovendringa og liten debatt i årsmøte om saka.

Kretsstyret i ImF-Rogaland er slik samansett etter valet på årsmøte: Tarald Gudmestad, Høyland, Egil Vigdel, Ræge, Torbjørn Walderhaug, Sunde (attval), Stine Terese Erga, Orre (ny), Torunn Ivesdal Gjedrem, Bjerkreim (ny), Håkon Haugland, Nærbø, (ny) og Geir Inge Byberg, Bore (ny)

Rekneskapen for kretsen viste balanse, men for 2018 har ein budsjettert med underskot på grunn av ein forsiktig auke av tilsette medarbeidar. Med dette som bakgrunn vart det oppfordra til fast gjevarteneste, og utfordringa fekk god respons. I løpet av Saman-helga på Ognatun vart den faste gjevartenesta auka med 70 000 kr.

Drifta på Ognatun går godt, aktiviteten er stor, og for å auke kapasiteten på antall overnattingsrom byggjer ein nå om deler av underetasjen i internatbygget til 8 dobbeltrom.

Av tilboda for store og små på Ognatun denne helga kan vi nemna, misjonstivoli, Jesusfest, familiemøte, Spedleier, Film, Saman fest, Storsamling, og ungdomsmøte. Anne og Erik Furnes frå Imf-sentralt var med som forkynnarar på fleire av samlingane.

Her kan du sjå fullstendig program: Seniorleir 2018, program