Her kan du nå lese Siste Indre nr. 2-2021: siste indre 2-2021
Du kan lesa om strategiplan, Misjonær utan papir og Mentoring m.m.

Råd fra ImF og ImF Rogaland av 31.mai 2021 angående møte- og lagsvirksomhet

Fra torsdag 27.mai innførte Regjeringen trinn 2 av sin plan for gjenåpning av landet i forbindelse med pandemien. Her er retningslinjene for arrangementer:

  • Maks 20 personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Maks 30 personer utendørs.
  • Maks 50 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på innendørs arrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (litt selvmotsigende at en senere nevner at «barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt», men det har liten praktisk betydning)
  • Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
  • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

For øvrig presiseres det at en ikke skal oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom du bor i en kommune med høyt smittenivå. Planlegg deltakelsen på arrangementet godt, slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder.

ImF og kretsene sender ut sine arbeidere (tilsatte eller ulønnede) som normalt.

Lokale forhold kan være strengere enn de nasjonale, sørg derfor for å være oppdatert på hva som gjelder i din kommune.

Vi tar med disse momentene Norges Kristne Råd har lagt ut på sin nettside:

  • Fremførelse av sang av solister eller mindre grupper kan medføre økt fare for smittespredning. Det anbefales derfor noe ekstra avstand i slike tilfeller.
  • Fellessang ved deltagerne på arrangementer, for eksempel i kirker og menighetshus, medfører økt dråpeutskillelse og økt smitterisiko. Det er derfor påkrevd med en særlig oppmerksomhet rettet mot overholdelse av avstandskravet, som er å forstå som et minimumskrav. Å øke avstanden mellom deltakerne dersom man planlegger for fellessang er en god forholdsregel. (Tips fra ImF: 2-meter avstand ved allsang)
  • Reduser muligheten for kontakt som kan oppstå ved trengsel ved utgang, nattverd, kistebæring, musikkframføring mv.
  • Når gudstjenesten er slutt, bør deltakerne forlate kirkesalen på en ordnet måte ved at de bakerste radene tømmes først. Gudstjenestedeltakere bør fortløpende finne veien ut slik at opphopning i gang eller foajé unngås.

Forbered «restart» ved start av høstsemesteret.

Etter en lang periode med både møteforbud og tunge restriksjoner, er det mange av våre forsamlinger og fellesskap som trenger en ny giv. Noen har kommet på avstand fra fellesskapet, og trenger på nytt å se betydning av å faktisk samles om Guds ord, bønn, nattverd og fellesskap. Vi oppfordrer derfor alle styrer om å legge til rette for en samlingsfest eller lignende, der en kan feire at vi igjen kan samles fritt, og minne hverandre på gode grunner for at vi bør samles i Guds forsamling. Vurder gjerne å sende personlig invitasjon til alle medlemmer / tilhørige for å vise at dere vil ha dem med videre. Ta gjerne kontakt med kretsen for innspill / hjelp / ideer til kick-off.

 

Vennlig hilsen

 

Erik Furnes, gerneralsekretær for ImF                                   Torgeir Lauvås, kretsleder ImF Rogaland

 

Lenke fra regjeringen:  https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

 

 

Velkommen til Gladsang-dager på Ognatun 7.-10 juni. Marit Stokken Berland og Jarle Berland blir med. I tillegg bidrar Nærbø Musikklag, Odd Dubland, Karen Årsvoll og vi reiser på tur til Bjerkreim og ser på Trygve Bjerkreim-stova der. Her kan du laste ned program: Glad-sang-dager 2021

Velkommen til Sanghelg på Vigrestad med gruppa “Rett Kurs”. På grunn av smittevernstiltak er det kun folk bosatt i Hå kommune som kan komme på samlingene.

Nye nasjonale tiltak innføres, men for flere kommuner i Rogaland gjelder strengere tiltak. Last ned våre råd her: COVID19 – Råd fra ImF og kretsene av 14-04-2021

Siden vi år igjen heller ikke kan arrangere “Sang og musikk-helg” på Furutangen i pinsehelga, har komiteen for “sang og musikkhelga” spesialdesignet et opplegg der sang og musikk kommer flytende til deg i en flott båt og tilbyr Gospelcruise.

Billettbestillingen, kr 250 pr turbillett, åpner tirsdag 13. april klokka 14.00 og du kan velge mellom disse havnene:

(HUSK AT DU MÅ HA BOSTEDSADRESSE I DEN KOMMUNEN HAVNA LIGGER I FOR Å KUNNE BLI MED, DETTE PGA SMITTEVERNTILTAK. ALLE MÅ VÆRE FRISKE FOR Å KUNNE BLI MED OG AVSTANDSREGLER OG ANDRE SMITTEVERNTILTAK GJELDER)

Tau, fredag 21.05 kl 17.00-18.30: Checkin.no – fremtidens påmeldingssystem
Jørpeland, fredag 21.05 kl 19.00-20.30: Checkin.no – fremtidens påmeldingssystem
Hommersåk, fredag 21.05 kl 21.30-23.00: Checkin.no – fremtidens påmeldingssystem
Kvitsøy, lørdag 22.05 kl 11.00-12.30: Checkin.no – fremtidens påmeldingssystem
Vea, tur 1, lørdag 22.05 kl 14.00-15.30: Checkin.no – fremtidens påmeldingssystem
Vea, tur 2, lørdag 22.05 kl 16.00-17.30: Checkin.no – fremtidens påmeldingssystem
Vea, tur 3, lørdag 22.05 kl 19.00-20.30: Checkin.no – fremtidens påmeldingssystem
Halsnøy, søndag 23.05 kl 11.00-12.30: Checkin.no – fremtidens påmeldingssystem
Judaberg, søndag 23.05 kl 13.30-15.00: Checkin.no – fremtidens påmeldingssystem
Grønvik (kl 16.45) /Helgøy, søndag 23.05 kl 17.00-19.00: Checkin.no – fremtidens påmeldingssystem

Her er råd fra ImF og ImF Rogaland etter de siste nasjonale tiltakene som gjelder fra i dag, 24.03.21

COVID19 – Råd fra ImF og kretsene av 24-03-2021